Serveis

Comptabilitat general

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Comptabilitat i eines de control econòmic de les entitats de l’Economia Social i Solidària


L’empoderament econòmic i financer dels membres d’una cooperativa o associació és un dels factors dels que dependrà el seu èxit futur.

La falta de comprensió porta a l’errònia presa de decisions que compromet la viabilitat dels nostres projectes, dins l’Economia Social i Solidària.

Amb aquesta formació volem mostrar la importància de la gestió econòmica en el projecte. I encara que costi de creure, la comptabilitat no ha de ser avorrida. 


Continguts


 • Nocions bàsiques de comptabilitat general
 • Lectura i comprensió dels balanços
 • Especificitats de la comptabilitat de la cooperativa
 • Especificitats de la comptabilitat de l’associació
 • Elaboració de plans de tresoreria i pressupostos
 • Introducció a l’analisi de costos
 • Maneig de la documentació i relació amb la gestoria


Formació presencial o virtual

Adaptació dels continguts a la durada del curs

Adaptació a només el món associatiu o al cooperatiu


Estatuts de les associacions

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Tot el que hauríem de saber sobre els estatuts socials de les associacions


Els estatuts socials no són només un tràmit necessari per a la constitució de les associacions, sinó que són la base sobre la qual es recolza el funcionament de l’entitat.

Conèixer els estatuts permetrà entendre les relacions socials que s’estableixen dins l’associació i evitarà problemes amb les persones sòcies i amb l’administració. 

Us acompanyem a entendre el funcionament d’una associació i a generar els debats necessaris per un creixement col·lectiu de l’entitat.

Continguts


 • Passos per constituir una associació
 • Requeriments legals
 • Característiques d’una associació
 • Parts dels estatuts
 • Passos posteriors importants
 • Repàs a les obligacions fiscals de les associacions


Formació presencial o virtual

Una hora i mitja de durada


Productivitat en l'ESS

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Curs de productivitat dirigit a projectes de l’ESS


Ens hem dit mai la frase “és que em falten hores”? Tenim la sensació que no ens organitzem bé? Se’ns acumula la feina? I tot això ens fa sentir estressats?

Aquesta formació està adreçada a tota aquelles persones a les quals el volum de feina i el seu ritme els provoca malestar i vol trobar la manera de poder organitzar el seu voltant i el seu dia a dia per fer de la feina un lloc on gaudir, i no estressar-se.

En aquest curs us oferim conceptes i eines per gestionar les tasques diàries i com organitzar-les per tal de poder centrar-nos exclusivament en la feina que estiguem realitzant. És un curs amè i ple de trucs, d’idees i d’exemples, fàcils d’implementar i amb un gran efecte sobre la nostra vida laboral. 

La bona gestió de les tasques, i la reducció de l’angoixa que això pot provocar, permet abordar els projectes col·lectius amb més confiança i menys conflictes.  

Oferim un mètode per a la seva implementació gradual amb un seguiment, opcional, si és necessari.

Continguts

 • Gestió del temps
 • Gestió de les tasques a realitzar
 • Gestió del correu electrònic
 • Treballar des de casa
 • Nous hàbits i la seva implementacióFormació presencial o virtual

Dues sessions de 2 hores

Possibilitat de seguiment d’implementació


Estatuts de les cooperatives

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Tot el que hauríem de saber dels estatuts socials de les cooperatives

L’elaboració dels estatuts socials són un tràmit necessari per a la constitució de les cooperatives. Són la base sobre la qual es sustenta el funcionament de l’entitat i, junt amb la llei de cooperatives, estableix la legalitat a seguir en cada moment.  

Conèixer els estatuts permetrà entendre les relacions socials que s’estableixen dins la cooperativa i evitarà problemes amb les persones sòcies i amb l’administració. 

Us acompanyem a entendre el funcionament estatutari d’una cooperativa i a generar els debats necessaris per afavorir un creixement col·lectiu de l’entitat.

També oferim un repàs al recorregut, a vegades complicat, des del moment que decidim emprendre fins al que la cooperativa ja és una realitat.

Continguts

 • Procés de constitució (des de l’inici)
 • Tipus de cooperatives i estatuts
 • Parts dels estatuts
 • Reglament de règim intern


 Formació presencial o virtual

 Dues hores de durada

 Espai per resoldre dubtes


Productivitat i gestió d’equips

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Ens hem dit mai la frase “és que em falten hores”? Tenim la sensació que no ens organitzem bé? Se’ns acumula la feina? I tot això ens fa sentir estressats?

Aquesta formació està adreçada a tota aquelles persones a les quals el volum de feina i el seu ritme els provoca malestar i vol trobar la manera de poder organitzar el seu voltant i el seu dia a dia per fer de la feina un lloc on gaudir, i no estressar-se.

En aquest curs us oferim conceptes i eines per gestionar les tasques diàries i com organitzar-les per tal de poder centrar-nos exclusivament en la feina que estiguem realitzant. És un curs amè i ple de trucs, d’idees i d’exemples, fàcils d’implementar i amb un gran efecte sobre la nostra vida laboral. 

La bona gestió de les tasques, i la reducció de l’angoixa que això pot provocar, permet abordar els projectes amb més confiança i menys conflictes.  

Per altra banda, sentim que a vegades la cohesió de grup trontolla? Tothom té clars els valors del projecte i les raons que ens van fer començar el projecte? Estem seguint un camí coherent per aconseguir els objectius que ens vam marcar? 

Gestionar un grup de persones no és senzill. Cada persona té les seves expectatives, el seu bagatge i les seves motivacions. I lluny d’uniformitzar-les totes, volem donar-vos eines per poder treure el millor d’aquest collage tan interessant. Cada veu és interessant i hem d’aprendre a donar-li un lloc dins el projecte a cada una. 

Aquesta formació, pensada amb una vocació eminentment pràctica, vol posar a l’abast dels grups un acompanyament a través d’eines, tècniques i habilitats en facilitació de grups per viure una millor experìiència laboral en equip. 

Oferim un mètode per a la seva implementació gradual amb un seguiment, opcional, si és necessari.

Continguts

Mòdul 1

 • Gestió del temps a la feina
 • Gestió de les tasques a realitzar

Mòdul 2

 • Gestió del correu electrònic
 • Treballar des de casa


Mòdul 3

 • Kit reunions (presencials i virtuals) útils i eficients
 • El triangle dels grups (persones, processos, objectius)


Mòdul 4

 • 4 espais (indagació, gestió emocional, presa de decisions i celebració)
 • Millora de l’estructura interna del projecteFormació presencial o virtual

Ens agrada la versió presencial ja que potencia l’intercanvi d’idees i així us veiem bé les cares però tenim totes les eines preparades per impartir el curs en línia si així es prefereix.


Consta de quatre sessions de 2 hores


Possibilitat de seguiment d’implementació

Sabem que pot ser complicat portar a la pràctica totes les eines que posarem al vostres abast. És per això que ens oferim a fer sessions temàtiques per poder implementar les eines que trobeu més necessàries.


L’Economia Social i Solidària vol un tractor!

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Itinerari modular de formació en Economia Social i solidària (ESS) per a una major capacitat de transformació socioeconòmica de l’Administració Pública


La proposta “L’Economia Social i Solidària vol un tractor!” és un Itinerari formatiu i un catàleg a la vegada. És una proposta formativa per a millorar la capacitat d’impuls i enxarxament de les Administracions locals amb l’Economia Social i Solidària. Un seguit de propostes formatives pensades per a dotar als equips de govern i tècniques municipals de la capacitat de mirar la seva àrea amb les ulleres de l’Economia Social i solidària. Per tal de detectar-ne oportunitats d’impuls i creixement d’aquesta, facilitar-ne el desplegament i introduir pràctiques i dinàmiques internes que ho facin possibles. 

La proposta es presenta com un itinerari, però al seu torn es pot desglossar en Mòduls depenent de la necessitat d’un departament, del pressupost del que es disposi, o dels coneixements de les participants. Aquest itinerari formatiu està confeccionat a partir de l’experiència de 4 anys coordinant el Postgrau en ESS de la UAB.


Què tenen a veure l’ESS i un tractor?


L’Economia Social i Solidària planteja un model econòmic capaç de superar el sistema econòmic actual, que posi al centre la vida. A partir de la priorització de l’Economia pública i de models socioeconòmics que practiquin la democràcia econòmica, l’equitat, l’arrelament al territori, la participació,... És a dir, un model que ha de ser alhora un ecosistema que en el seu desplegament busca i necessita l’aliança i complicitat imprescindible amb les administracions públiques. Des d’aquesta plantejament, des de l’ESS entenem que en aquesta aliança les administracions públiques i especialment les administracions locals han de tenir un paper de facilitador, acompanyant i tractor. Facilitar l’avenç, aclarar el camí. Acompanyar les iniciatives i impulsar la intercooperació. Traccionar l’ESS a partir de la pròpia despesa pública, a partir de prioritzar els valors de les seves proveïdores,...


Mòduls:


Les ulleres de l’Economia Solidària

Sessió d’introducció a l’Economia Social i Solidària. 

 • Història de l’ESS
 • Conceptes claus de l’ESS: què és Economia Social i Solidària. 
 • L’Ecosistema català de l’ESS: dispositius i xarxes públiques i cooperatives


Transformant el desenvolupament local des dels principis de l’ESS

Aquesta sessió posa sobre la taula el vincle entre ESS i desenvolupament local

 • Models de desenvolupament local: el model autocentrat
 • L’ESS com a aliada per a l’impuls d’un nou model de desenvolupament local.
 • Experiències inspiradores internacionals i locals
 • L’ESS i els ODS
 • Els Ecosistemes cooperatius (Pols cooperatius, intercooperació, mercat social,...)


Facilitadora, acompanyant, tractora: el paper de l’Administració local en el creixement de l’ESS

Sessió teòrico-pràctica a partir de les propostes del propi teixit i d’experiències inspiradores catalanes i d’altres latituds.

 • L’AAPP local com a facilitador
 • L’AAPP local com a acompanyant
 • L’AAPP local com a tractor


L’eina imprescindible del tractor: clàusules socials i compra pública responsable

Possibilitats del marc legal i experiències.

 • Marc legal de les clàusules socials i compra pública responsable
 • Experiències pràctiques i eines 
 • Balanç Social


Habitatge cooperatiu en cessió d’ús

El cooperativisme com a aliat en l’accés a l’habitatge: el model d’habitatge Cooperatiu en cessió d’ús.

 • L’Habitatge Cooperatiu en cessió d’ús
 • Promocions público-cooperatives
 • Rehabilitació
 • ….


Economia col·lectiva, o com fer sostenibles els equips de treball

Treballar la sostenibilitat d’equips, eines per ordenar les reunions, les tasques i els rols

 • Economia feminista i la sostenibilitat d’equips.
 • Els quatre espais per a ordenar els punts de les reunions.
 • Eines per a reunions àgils i participatives (presencials o virtuals).

Sociocràcia

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

La sociocràcia és una eina de governança de la ingeniería social contemporània


La Sociocràcia es presenta com un organisme viu, resilient al canvi i regeneratiu. Un model de governança horitzontal en forma de cercles semiautònoms basat en la teoria de sistemes.  Es distingeix per l'ús del consentiment, en lloc del consens o el vot majoritari, el doble enllaç en la representació entre grups i la introducció d’eines i habilitats de facilitació de grups.


 • Introducció.
 • Estructura de cercles.
 • Rols.
 • Doble enllaç.
 • Elecció sense candidata.
 • Consentiment.

Reunions virtuals

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Les reunions ocupen gran part del nostre temps laboral i activista, és important adequar-les a l’espai virtual. Eviteu el desgast i milloreu l’experiència grupal.


A través de la facilitació introduirem estructura, eines i recursos virtuals útils en el dia a dia de les vostres organitzacions o equips de treball, per a millorar, agilitzar i fins i tot reduir les reunions, adequar-ne el funcionament a l’espai online, assolir els objectius cuidant les persones i els processos, gestionar tensions i conflictes, cohesionar l'equip i donar espai a la creativitat i saviesa grupal com a forma de respondre als reptes.


 • Plataformes de videoconferències i possibilitats.
 • Un seguit de consells útils.
 • Quí participa de la reunió i rols.
 • Els quatre espais d’un grup: Indagació, presa de decisions, gestió emocional i cohesió, celebració i avaluació.
 • Una bona manera d’organitzar l’ordre del dia i l’acta.
 • Treball per grups virtuals.
 • Eines participatives virtuals.

Reunions inclusives, participatives, eficients i eficaces

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Les reunions ocupen gran part del nostre temps laboral i activista, és important adequar-les a les necessitats reals de cada grup. Eviteu el desgast i milloreu l’experiència grupal.


A través de la facilitació introduirem estructura, eines i recursos útils en el dia a dia de les vostres organitzacions o equips de treball, per a millorar, agilitzar i fins i tot reduir les reunions, adequar el funcionament de l'organització, assolir els objectius cuidant les persones i els processos, gestionar tensions i conflictes, cohesionar l'equip i donar espai a la creativitat i saviesa grupal com a forma de respondre als reptes.


 • Objectiu clar.
 • Quí participa de la reunió? 
 • Rols (facilitar, prendre acta, controlar el temps…).
 • Mucho lirili y poco lerele.
 • Els quatre espais d’un grup: Indagació, presa de decisions, gestió emocional i del conflicte, celebració, cohesió i avaluació.
 • Una bona manera d’organitzar l’ordre del dia i l’acta.
 • Treball per grups petits.
 • Una maleta d’eines participatives.

Eines de treball i metodologies amb perspectiva de gènere

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

És urgent que treballem la divisió sexual del treball als nostres espais comunitaris, si pensem en vides humanes dignes de ser viscudes. 

Cal posar fil a l’agulla ja que les darreres crisis econòmiques ens estan demostrant que, lluny d’equilibrar usos del temps entre sexes, s’ha intensificat el treball de les dones, ja que destinem més temps tant al treball productiu com reproductiu i de cures. 

Eines com la facilitació ens permeten generar el camp de confiança adient per detectar les necessitats de la comunitat per tal de plantejar propostes concretes per mitigar aquestes desigualtats. 

Amb la següent formació presentem eines i recursos adaptats a cada grup amb un triple objectiu; el primer, extreure dades per tal de realitzar una diagnosi detallada a comunitats (associacions, espais de treball, entitats,...) més enllà de l’arquitectura dura de la llar, entenent que les cures broten a tots els racons. El segón, apropar conceptes i formar sobre economía feminista. I el tercer, acompanyar comunitats a treballar a través de la facilitació de grups, un repartiment equitatiu dels usos del temps dedicats a la sostenibilitat de la vida.

Tornar
© Eixida del Teler SCCL | 2024