Serveis

Impulsem l’habitatge cooperatiu!

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Acompanyem als ens locals i la ciutadania en la dinamització i impuls de l’habitatge cooperatiu

Des de l’Eixida cooperativa i conjuntament amb altres cooperatives del territori acompanyem als ens locals i la ciutadanía en l’impuls de projectes d’habitatge cooperatiu. Per una banda, assessorant i facilitant eines als ens locals per a crear les condicions necessàries pel desenvolupament dels projectes, per tal de donar resposta a les pors i dificultats tècniques i polítiques per fer-ho. I per altra banda, acompanyant i facilitant la creació i consolidació de grups de persones interessades en aquest model d’habitatge.

 

Aquesta proposta té per objectiu:

 • La creació de les condicions objectives al territori per al sorgiment de projectes d’habitatge cooperatiu.
 • La detecció d’oportunitats que facilitin el desenvolupament de projectes d’habitatge cooperatiu.
 • L’acompanyament a la creació de grups interessats en desenvolupar projectes d’habitatge cooperatiu en totes les seves formes.
 • L’acompanyament dels grups ja existents per el bon desenvolupament del seu projectes d’habitatge cooperatiu.
 • La formació de grups i persones sobre habitatge cooperatiu.
 • La difusió d’experiències d’habitatge cooperatiu ja actives al territori i al país.
 • L’enxarxament de les experiències participants entre elles i amb altres iniciatives similars del territori i del país.
 • L’impuls de projectes d’habitatge cooperatiu forts i sostenibles.
 • L’impuls d’una xarxa d’entitats i institucions capaces de treballar conjuntament per a fer possibles els anteriors objectius.

Serveis:


 • Assessorament als ens locals
 • Formació per a tècniques i càrrecs públics en el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús així com en altres models i eines per a l’accés a l’habitatge.
 • Disseny del procés de dinamització, sensibilització per a la creació de grups d’interès, i acompanyament a la seva execució.
 • Assessorament i suport en el disseny de les polítiques públiques necessàries per a facilitar tant la creació d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, com per la creació d’altres eines públiques que facilitin l’accés a l’habitatge.
 • Plans estratègics d’habitatge.
 • Mediació a comunitats d’habitatge a partir de processos de facilitació.

Acompanyem les estratègies de transformació del món local

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Acompanyament en el disseny i execució de Plans estratègics i Plans d’actuació municipals des de la perspectiva de l’ESS i la perspectiva feminista


Les ciutats, pobles i comarques del país s’han construït històricament a partir de les necessitats d’acumulació i creixement del model econòmic dominant. Mobilitat, economia local, cultura, energia, tecnologia, serveis,... s’han definit majoritàriament a partir d’un model de desenvolupament local que ha fomentat l’especialització, la dependència de la inversió del capital internacional, la competitivitat entre territoris i a nivell globalitzat. Davant les conseqüències socials, ecològiques i econòmiques d’aquest model, d’un temps ençà municipis i comarques comencen a apostar per un model de desenvolupament local autocentrat des del principi de la resiliència i a partir de pràctiques regeneratives. Un model doncs que es construeix des d’una estratègia i recursos propis i que respongui a les necessitats drets i inquietuds de la ciutadania i el territori. 

Des de L’Eixida acompanyem a les institucions públiques en els processos de construcció, disseny i aplicació de polítiques públiques, Plans estratègics i d’actuació municipal o d’acompanyament a noves iniciatives público-cooperatives-comunitàries per impulsar un model de desenvolupament local autocentrat a partir del foment d’economies transformadores. 

Centrem la nostra actuació en eixos estratègics com l’habitatge, l’energia, l’ocupació, l’empresa, la mobilitat, la cultura o l’espai públic. I ho fem des dels pilars de la resiliència i la regeneració travessats pels principis de l’Economia Social i solidària: participació directa, perspectiva feminista, apoderament i autoorganització, transparència, equitat, voluntat de transformació, intercooperació i arrelament al territori/comunitat.


 • ‍Estudis d’investigació, recerca i diagnosi per a administracions locals
 • ‍Suport en el desenvolupament d’una acció i/o política pública (disseny d’una política pública, Plans estratègics, Plans d’actuació municipal,...)‍
 • Acompanyament en la construcció de noves polítiques públiques o projectes públics vinculats a l’ESS
 • ‍Facilitació i dinamització de processos participatius
 • ‍Hackató

Desenvolupament d’un procés participatiu

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Els processos participatius són un seguit de trobades delimitades en un temps concret, per promoure el debat i el contrast d’arguments entre diferents agents implicats en un tema (ciutadania, tècniques, responsables polítiques, expertes,...), per tal de construir juntes, cercar noves idees creatives i innovadores i caminar cap a un objectiu concret.

Pressupost Municipal en perspectiva de gènere

Fletxa orientada cap abaix de color negre i amb límits rodonejats.

Formació i acompanyament per introduir la perspectiva de gènere en els pressupostos dels ajuntaments.

Els Pressupostos amb perspectiva de gènere (PEG) són una eina fonamental per a l’aplicació de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques, a través de l’anàlisi de fins a quin punt està incorporada aquesta perspectiva de gènere en el pressupost públic. Això implica incorporar una perspectiva de gènere a tots els nivells del procés pressupostari amb l’objectiu final de reestructurar els ingressos i les despeses per promoure la igualtat de gènere.


Tornar
© Eixida del Teler SCCL | 2024