Blog

Fem una cooperativa o una associació?

Petita guia per ajudar-nos a escollir la forma jurídica pel nostre projecte

19.2.2021

Quan hem donat voltes i voltes a una idea i ens decidim arrencar un projecte, un dels primers dubtes que ens venen al cap és quina forma jurídica haurem de fer servir per dur-lo a terme.

Sabem algunes coses i volem que:

Sigui una estructura democràtica
Posi les persones al centre, i no el capital
Sigui sense ànim de lucre
Tingui un impacte positiu i transformador a la societat i a l'entorn
Ens permeti guanyar-nos-hi la vida dignament i generar llocs de treball

És en aquest últim punt on comença a sorgir el dubte sobre quina forma jurídica seria la més indicada per al projecte.
I en aquest punt algú ens ha dit que tenim dues opcions: una cooperativa o una associació.

No hi ha una opció que sigui millor que l’altra en terme absoluts, sinó que hem de veure quina de les dues, una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre o una associació, s’adapta millor al projecte amb altres variables que destaquem a continuació.


GENERAR LLOCS DE TREBALL

Primer de tot cal destacar que tant la cooperativa com l’associació permeten contractar personal, per així poder assolir l’objectiu social de l’entitat.

Això no obstant, s’ha de tenir en compte que l’objectiu principal de la cooperativa és crear els llocs de treball per ocupar les persones sòcies, de manera que això resulta imprescindible.

L’associació pot tenir personal contractat durant un temps, com també pot continuar existint si no en té.

La finalitat de l’associació no és generar llocs de treball en si, sinó tenir el màxim d’impacte en els seus objectius socials, i tot i no està pensada originalment per generar economia, a efectes pràctics, per alguns projectes aquesta forma jurídica és la que més els serveix (almenys en estadis primerencs).


PROCÉS DE CONSTITUCIÓ

El procés de constitució, tot i que ha canviat molt durant els últims anys, continua sent més llarg i complicat en el cas de les cooperatives. La constitució de l’associació continua sent relativament fàcil, i amb la redacció d’uns estatuts, l’acta fundacional i la compleció d’un formulari es pot constituir, fins i tot de forma telemàtica.

Mentre que la cooperativa requereix altres procediments com poden ser l’obertura d’un compte corrent, passar per la notaria i sol·licitar el nom de la cooperativa. I sempre s’ha de fer de forma presencial.

Dit això, existeix un procediment exprés per a cooperatives però limita molt la redacció dels estatuts, per exemple, no permet crear una cooperativa sense afany de lucre (en parlarem un altre dia).

Així doncs, la urgència pot ser un factor determinant.

APORTACIÓ DE CAPITAL

Un altre factor a considerar és l’aportació inicial de capital. Mentre que a la cooperativa és obligat aportar-hi 3.000 euros entre totes les persones sòcies, l’associació no té cap requeriment al respecte.


DISSOLUCIÓ

També s’ha de pensar en una possible dissolució. Tot i que aquest article no vol entrar en la descripció del procés de dissolució. Simplement comentar que aquest és molt més senzill en el cas d’una associació i que en el cas de la cooperativa es pot allargar durant mesos i tenir uns costos considerables.

En aquest sentit és rellevant comentar que en alguns punts del territori, exploren la possibilitat que l’associació pugui ser un inici abans de constituir-se com a cooperativa. Així, al Prat del Llobregat, l’anomenen Associació Impuls. Veiem també, que aquesta és una forma jurídica acceptada a l’Estat Francès.

Al nostre territori, encara no es contempla aquest pas intermig, i resta a decisió dels promotors del projecte escollir entre les dues opcions esmentades.

Finalment comentar que l’associació també permet fer un canvi, no sense bastanta paperassa, cap a una cooperativa sense ànim de lucre.


EXPERIÈNCIES

Com s’ha vist, les opcions s’han d’ajustar a les necessitats, i aprofitar la flexibilitat que ofereixen. Mostrem a continuació dos projectes de comunicació del Vallès, amb qui l’Eixida SCCL treballem colze a colze, que tot i ocupar el mateix sector, han escollit opcions diferents.
Per una banda tenim La Productora SCCL, que van escollir constituir-se com a  cooperativa de treball associat sense ànim de lucre. La Núria, sòcia treballadora, ens comenta:

“En el nostre cas, el dilema mai va ser si havíem d'iniciar qualsevol cosa que no fos sense ànim de lucre, sinó, més aviat quin tipus de forma jurídica adoptar, cooperativa de treball sense ànim de lucre o associació i des d'un principi vam tenir molt clar optar per la creació d'una cooperativa. Potser vist en perspectiva, això va tenir a veure amb l'existència d'una xarxa d'ateneus, federacions i confederacions que transmeten molta seguretat a l'hora de decidir.

A més, en el nostre cas també seguíem la feina de moltes cooperatives sense ànim de lucre del nostre sector o d'altres que han estat i són referents de com volem fer les coses. Tot això és una mica pel que fa a sensacions, ara bé, també existeixen motius més tècnics.

En el nostre cas sabíem que en l'arrel de tot estava el fet que volíem generar l'autoocupació de les tres persones que formem la cooperativa i assegurar que les persones que s'hi puguin sumar al projecte en un futur ho facin en igualtat de condicions tant pel que fa a les condicions econòmiques com pel que fa al compromís, això va ser determinant.”


I per l’altra banda tenim La Natural Coopmunicació, que es van constituir com a associació. L’Ana, treballadora de l’associació i co-promotora del projecte, ens explica:

“Nosaltres volíem i volem ser cooperativa. Però just quan ens volíem constituir va esclatar l’estat d’alarma i es van parar els procediments legals. Així doncs, la rapidesa en la constitució de l'associació va ser un factor determinant per triar aquesta forma jurídica.

Per altra banda, aquest temps sense poder facturar va fer que haguéssim de recórrer als diners estalviats previstos per constituir-nos, i quan vam poder ja no hi eren. Així que la fórmula de l’associació va ser la única manera de poder fer-ho sense aportar capital inicial.”


Tot i que hi poden haver alguns elements més que aquí no s’han comentat, aquests punts anteriors us poden donar una idea general de quina podria ser la millor opció a explorar.

Actualment existeixen espais consolidats dissenyats per guiar els nous projectes durant la seva constitució, arrencada i consolidació. Així doncs, us més que recomanem que consulteu els Ateneus Cooperatius o la Federació de Cooperatives de Catalunya, que us atendran i guiaran en aquests processos que poden ser feixucs.

Considerem cabdal que us adreceu a espais que entenguin i tinguin expertesa en projectes amb valors socials i que es puguin subscriure dins les línies de l’Economia Social i Solidària, ja que la falta de coneixements per part dels consultors us pot fàcilment marcar el camí cap a formes jurídiques mercantils, allunyant-vos d’aquelles que promouen la democràcia interna i la justícia social.

Tanmateix, us aconsellem que també consulteu amb la vostra gestoria si es troba alineada amb els valors de l’Economia Social i Solidària.

Tornar
© Eixida del Teler SCCL | 2024